Pelawat
Makluman : Permohonan Surat Perakuan Bagi Menggajikan Pekhidmat Domestik Indonesia (PDI) melalui sistem APS Link Up adalah sehingga 22 Oktober 2019 berikutan sistem ini akan dihentikan sepenuhnya pada 29 Oktober 2019. Mulai 29 Oktober 2019, permohonan adalah secara manual ke Pejabat Tenaga Kerja berkenaan dan sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada Ibu Pejabat JTKSM atau Persatuan-Persatuan APS.