Pelawat
Makluman : Penggunaan Modul Pembantu Domestik Asing (PDA) yang melibatkan perubahan kepada proses kerja akan bermula pada 8 November 2015. Tuan/Puan mohon rujuk kepada Panduan Pengguna yang disertakan di Laman Utama Sistem. Sila berhubung dengan Jabatan Tenaga Kerja berdekatan sekiranya terdapat sebarang masalah.